Det är inte lätt att hålla koll på alla olika operatörer, abonnemang och nya tjänster som ständigt dyker upp på marknaden. Erbjudanden förändras, nya tjänster tillkommer och strukturer förändras i takt med digitaliseringens framfart.

Att regelbundet se över sin telefoni är mer än mödan värt, och kan på sikt ge stora besparingar.

Kostnaden för företagets telefoni är en budgetpost som i stor utsträckning går att påverka. Även kostnaden för det administrativa arbetet kring telefonitjänster, telefoner och mjukvaror kan ofta minskas genom smarta paketlösningar och strategiska val.

För dig som tar sig tiden att utvärdera sin befintliga telefoni kan det finnas stora pengar att både spara och tjäna.

Här har vi samlat fem tips på hur du kan sänka ditt företags kostnader.

#1 Inventera företagets telefonitjänster regelbundet

Vårt första tips kan vid en första anblick tyckas självklart, men faktum är att väldigt många företag fortsätter att år efter år betala för tjänster som de inte använder.

Det kan handla om tjänster som blivit inaktuella då de ersatts av nyare alternativ, eller om fasta eller mobila abonnemang som en gång tjänade ett syfte men som inte längre är i bruk.

Det är även vanligt att företag fortsätter betala för funktioner och abonnemang långt efter att individen i fråga slutat eller bytt tjänst.

Många företag skulle kunna sänka sina kostnader för mobilabonnemang avsevärt genom att regelbundet gå igenom och uppdatera företagets alla abonnemang. Det är vanligt att många av de anställda har fel avtal, något som kan skapa onödigt stora kostnader.

Vissa operatörer, som Telekompaniet (det är vi), erbjuder bindningsfria abonnemang som gör det enkelt att ändra. Vi har vi till och med gott så långt att du kan ändra i ditt abonnemang på dagen. Och det funkar åt andra hållet också, det vill säga att om du skulle behöva avsluta funktioner eller abonnemanget kan du göra det på dagen.

#2 Jämför operatörer

Ett viktigt led i att sänka sina telefonikostnader, är att göra en grundlig jämförelse mellan de olika alternativ som finns på marknaden.

Här är det viktigt att inte bara basera sin jämförelse på priset, utan att istället försöka tillämpa ett helhetsperspektiv där även kvaliteten på det som erbjuds tas med i beräkningen.

Ibland kan en dyrare lösning bli billigare i längden, om den i sin tur gör arbetet smidigare och på så sätt bidrar till en högre produktivitet.

Tillgång till support och möjlighet till integration med andra system, är också viktiga faktorer som inte får glömmas bort vid en prisjämförelse.

#3 Samla alla telefonitjänster hos samma leverantör

Genom att samla alla dina telefonitjänster hos en och samma leverantör får du ett bättre förhandlingsläge och ofta en större möjlighet till prisvärda paketlösningar.

Det gäller allt från växeltjänster till mobilabonnemang till tvillingkort till headsets.

Det finns även andra positiva effekter av att samla alla tjänster hos en och samma leverantör, såsom smidigare support, en mer integrerad helhetslösning och mindre pappersexercis tack vare färre fakturor.

#4 Överväg Unified Communications

Om du försöker minska dina totala kostnader för din telefoni, se över ditt telefonsystem och överväg en molnbaserad Unified Communications-lösning (UCaaS).

En UCaaS-lösning är inte en enda produkt, utan en uppsättning produkter som kombinerar flera funktioner.

Det inkluderar bland annat fasttelefoni, mobiltelefoni, röst- och videokonferenser – chatt och e-post med röstmeddelanden – och mycket annat, exempelvis integrationer för att koppla många av dina system till en enda samarbetsplattform.

Ett flertal studier har visat att sänkta kostnader och ökad produktivitet är ett resultat av att implementera en UCaaS-lösning.

För att lära dig mer om Unified Communications och hur det kan hjälpa säljteamet och förbättra kundtjänsten, läs: Vad är Unified Communications.

#5 Anlita en professionell partner för telefoni

Det är inte alla företag som vare sig har råd med eller användning för en intern avdelning som hanterar företagets telefoni. Men alla företag behöver telefoni, så tillgång till specialkompetens leder till att du får ut maximalt av sin investering i kommunikation.

Lösningen är att ta hjälp av en telefonipartner som kan tillhandahålla expertis och support utan att belasta företaget med personalkostnader.

En kunnig partner fungerar som ett bollplank vid strategiska beslut, och kan ge råd om hur företagets olika plattformar kan integreras, hur kostnaderna kan hållas nere och hur företaget på det hela taget kan skapa en så effektiv, produktiv och prisvärd struktur som möjligt.

En bra partner bidrar även med en hjälpsam och tillgänglig support.

Sammanfattning

Företagstelefoni är ett komplext område.

Det är inte alltid lätt att skaffa sig en överblick, vare sig över marknaden eller över företagets befintliga situation. Men med tanke på hur stora besparingar det finns att göra på att välja rätt lösningar, är det ändå väl värt besväret att se över företagets telefoni.

Visst är det en enkel sak att regelbundet inventera företagets telefonitjänster, men det är det som kan ge dig de största kostnadsbesparingarna.

När du jämför olika operatörer och leverantörer, väg in värdet av support och möjligheten till att samla fler av företagets tjänster hos samma leverantör. Det kan göra att du sparar in ännu mer.

Ta hjälp av proffs. Vi kan hjälpa dig att se över dina befintliga avtal och ta fram en rekommenderad lösning efter dina behov. Vi har hjälpt företag som ditt sedan 1997.

Telekompaniet telefonitjänst för företag