Finns kanske ingen bransch som är mer beroende av ett snabbt och sömlöst informationsutbyte än vården. Personal inom vården är i ständig rörelse, behöver svara snabbt på förändrade förhållanden och plötsliga nödsituationer, samtidigt som man behöver tillgång till patientdata.

När utvecklingen inom samhället blir allt mer digitaliserat, tycker jag det är märkligt att vården fortfarande är beroende av omodern teknik som faxar och personsökare för att fungera.

Men jag har en förståelse att med så många betydelsefulla faktorer att fokusera på, kan vårdgivare ibland glömma betydelsen av den teknologi man använder.

Något så vardagligt som ett telefonisystem har en stor påverkan för ökad effektivitet och bättre patientupplevelse.

I denna artikel har jag för avsikt att beskriva hur molnbaserad telefoni kan hjälpa vårdcentraler att hålla patienter glada och möta kraven enligt vårdgarantin.

En kortfattad introduktion om molnväxel

Först behöver jag kortfattat förklara vad jag egentligen menar med en molnväxel i det här sammanhanget.

Telefonsamtal över internet hanteras nuförtiden allmänt med ett protokoll som kallas Voice over IP (IP-telefoni), förkortat VoIP.

Förr köpte och installerade företag en telefonväxel på huvudkontoret och kopplade ihop olika filialer med hjälp av fler VoIP-växlar eller olika partier av VoIP-utrustning.

Men ett smartare alternativ nuförtiden är att hyra infrastruktur för en VoIP-lösning från en leverantör som sköter om allting i ett datacenter.

Det betyder att vårdmottagningar inte behöver spendera pengar på telefoniutrustning och att du får en lösning som håller sig uppdaterad.

Den enda utrustning du eventuellt äger är fysiska telefoner.

Men även här är det inte längre ett krav att man ska ha den gamla typen av telefoner.

Med en molnväxel skulle du exempelvis kunna använda personalens mobiltelefoner med hjälp av en applikation eller jobba via ett webbgränssnitt på datorn.

Upptäck fördelarna med en molnväxel

Ur ett svartvitt perspektiv är en av de tydligaste fördelarna med en molnväxel att du sänker kostnader.

Men det finns många andra fördelar vårdgivare kan förvänta sig av en molnväxel.

Låt oss gå igenom ett par av dem.

Ökad tillgänglighet för patienterna

Att frikoppla vårdpersonal från fysisk utrustning placerad på skrivbordet gör att de blir mer tillgängliga för patienterna.

Med kommunikation tillgängligt från vilken enhet som helst kan vårdpersonal nå kollegor och patienter från var som helst på sjukhuset, kliniken eller på språng.

Med en modern telefonitjänst i molnet slipper du kontakta patienter från ditt eget mobilnummer och kan istället enkelt använda en applikation som ser till att all kommunikation sker via telefonväxeln.

Det är också enkelt att hantera din närvarostatus och bara acceptera samtal när du jobbar.

Smidigt arbetsflöde och bättre patientvård

Kommunikationslösningar som är effektiva och enkla att använda uppmuntrar till bättre kommunikation och förbättrade arbetsflöden.

Med ökad tillgänglighet som jag nämnde tidigare kan vårdpersonal samarbeta bättre.

Har du en fråga om en diagnos? Då kan du se vilka kollegor som är tillgängliga omedelbart och du behöver inte vänta på att de ska komma tillbaka till sina skrivbord.

Denna effektivitet leder också till bättre resultat för patienterna eftersom de får svar snabbare. Det är uppenbart att det finns stora fördelar med ökad mobilitet för personalen.

Smarta funktioner leder till ökad patienttillfredsställelse

En molnväxel erbjuder ett lager av flexibilitet som många äldre, lokala växelsystem helt enkelt inte kan erbjuda.

Från återuppringning till att röstmeddelanden skickas som ljudfil till mejl, kan smarta funktioner erbjuda en ökad patienttillfredsställelse.

En molnväxel är alltid modern och fungerar som en unified communications lösning, vilket betyder att vårdpersonal exempelvis kan använda chatt och video för att kommunicera med patienter.

Detta omedelbara sätt att agera på patienters frågor kan ge en stor produktivitetsökning samtidigt som patienten får information på ett enkelt och smidigt sätt.

Att ta emot patienter på distans för att göra en första bedömning är praktiskt och positivt. Du kan enkelt stärka samarbetet mellan vårdkollegor och förbättra patienttillfredsställelsen via videomöten.

Med video minskar behovet för ett vårdteam att bege sig till en fysisk plats för ett möte, vilket betyder att det finns mer tid för att ta hand om patienter.

Statistik för att följa krav

Som vårdgivare känner du till vikten av att följa Sveriges många olika hälsovårdslagar och förordningar.

Om vi tittar på vårdgarantin som ett exempel.

När du proaktivt vill följa upp på om patienter har betjänats inom tidskravet får du med hjälp av statistik (en trovärdig datakälla) svar på om din mottagning har agerat enligt krav.

Samtalsinspelning

Samtalsinspelning kan också vara oerhört användbart för vårdcentraler, vare sig det är för att förbättra den diagnostiska processen eller för att i utbildningssyfte bli bättre.

Med en molnväxel får du ett enkelt stöd för samtalsinspelning och med nästintill obegränsad lagring.

Driftsäkerhet

Mindre vårdmottagningar tänker inte alltid på faktorer som de större mottagningarna ställer som krav.

Driftsäkerhet är en sån faktor som ingen vårdcentral bör ignorera.

Telefonitjänster i molnet har hög tillförlitlighet och kommer med den typ av säkerhet som tidigare var väldigt kostsamt och därför ofta valdes bort av mindre vårdmottagningar.

Ett tillförlitligt system skapar bättre vårdkvalité eftersom dina vårdexperter alltid är tillgängliga för patienter.

Sammanfattning

Att hålla människor friska är ett stort jobb – ett som kräver bra teamwork från många olika parter.

Men på många sätt är vården som vilken annan bransch. En patient är en kund, därför gäller samma kundnöjdhetsregler. Med andra ord så kommer en glad patient att vara lojal och rekommendera din vårdanläggning till andra.

Genom att investera i en molnväxel kan du både öka produktiviteten och leverera en bra kundupplevelse.

Och eftersom sjukvården är en starkt reglerad bransch, behöver du samarbeta med en pålitlig leverantör som kan hjälpa dig att uppfylla strikta krav på lagar och förordningar.

Telekompaniet telefonitjänst för företag