Effektiv hälso- och sjukvård beror till stor del på effektiv kommunikation. Ditt telefonsystem är en nyckelfaktor som möjliggör sömlös kommunikation mellan patient och vårdutövare – och vårdutövare sinsemellan.

Moderna telefonsystem ger också fördelar som bättre vård och högre produktivitet.

Men vilka faktorer bör vårdgivare titta på när de väljer ett telefonsystem?

Läs vidare för att upptäcka vad som är viktigt för vårdgivare och hur du väljer det bästa telefonsystemet för din vårdcentral.

De gemensamma problemen för sjukvårdspersonal

Att tillhandahålla effektiv och kvalitativ vård kommer med en uppsättning utmaningar.

När du utvärderar ett telefonsystem bör du vara medveten om följande faktorer eftersom valet av system påverkar din vårdcentral.

Missade vårdkonsultationer, missade intäkter

Patienter som inte kommer i kontakt med vårdgivare vid första kontaktförsöket kan mycket väl ringa till en annan vårdcentral.

Ett välfungerande telefonisystem kan hjälpa till att undvika såna situationer genom att leverera en bra patientupplevelse vid den första kontakten.

Möjligheten att boka en återuppringning är ett sånt exempel och kan säkerställa att din mottagning får möjligheten att konsultera patienten.

Det löser problemet när personalen är upptagen med att hjälpa andra patienter och därför inte kan vara tillgängliga.

En mer tillgänglig och patientcentrerad vård

Tillgänglighet är en verklig utmaning för vården.

Orsakerna är flera: kompetensförsörjningsproblem, förbättringsbehov av arbetsflöden och samverkan mellan olika vårdgivare är några exempel.

Problemet finns både inom primärvården (den landstingsfinansierade och den privata) och inom specialistvården, trots att hälsovårdstjänster till viss del har ett ganska förutsägbart arbetsflöde.

Tekniska lösningar som anpassas till att effektivisera arbetsflöden skapar ett värde mätt i hur nöjda patienter är. Vi tror att ett modernt telefonsystem kan hjälpa vårdgivare att uppnå detta mål och samtidigt förbättra patientresan.

Även om grundläggande telekommunikation underlättar samtal, kan avancerad telefoni fungera som en teknologiplattform som sammanflätar flera kanaler för att hjälpa vårdgivare att strukturera sitt arbetsflöde – och fungera som ett vårdsystem som utgår från individens behov.

Patientcentrerad vård

Läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal borde aldrig vara bundna till skrivbordsbaserade kommunikationsverktyg. Den centrala uppgiften är trots allt att ta hand om patienter som befinner sig på andra platser.

Dagens telefoni gör det enkelt för vårdpersonal att kommunicera medan de är med patienten eller reser mellan möten.

Med rätt telefonsystem kan din vårdpersonal använda sina personliga mobiler för att utföra verksamhetsnödvändiga samtal samtidigt som de behåller den personliga integriteten genom att visa vårdcentralens växelnummer.

Möta lagkrav

Sjukvård är en av de mest reglerade industrierna runt om i världen och Sverige är inget undantag.

Dessutom ställer regeringen höga krav på vårdgivare tack vare vårdgarantin.

Att möta tillgänglighetskravet kan vara svårt och ett modernt telefonsystem kan vara till stor hjälp.

Tekniken gör det enklare att spåra tiden det tar att svara på patientsamtal och rapportera om aktiviteter. Så telefoni blir mer än bara ett system, det blir ett ledningsverktyg.

Med rapporteringsmöjligheterna i ett modernt telefonsystem får du en riktig nulägesbeskrivning, annat än att bara förlita dig på nationella patientenkäten och nationella väntetidsdatabasen.

Hur du väljer det bästa telefonsystemet

Vanligtvis börjar jämförelser med att skriva ner vilka fördelar det finns kontra nackdelarna.

Men att skriva ner för- och nackdelar hjälper dig bara i en tidig urvalsprocess och beslutsfattande är aldrig enkelt när det påverkar så många personer.

Så därför vill jag dela med mig av tre saker som inte alltid är så självklara när man tittar på ett telefonsystem, men avgörande för oförutsedda och framtida behov.

Här är vad du bör tänka på när du väljer ett telefonsystem.

Patientupplevelse

Som vårdgivare kommer dina patienter först och telefoni har stor inverkan på patientupplevelsen, så du måste hitta en leverantör som erbjuder den nödvändiga tillförlitligheten som krävs.

Den leverantör du jobbar med ska kunna anpassa systemet på ett sånt sätt att patienten känner sig trygg, att resan genom vården blir smidig och att dina resurser nyttjas rätt.

Det är alltid klokt att jobba med en leverantör som har en branschkunskap inom vård och omsorg.

Är din verksamhet distribuerad?

Trots att regelverket är krångligt och hämmande, öppnar många vårdcentraler upp filialer. Men att rulla ut telefonitjänster till ett nätverk av filialer kommer med sin egen utmaning.

Om din vårdcentral är distribuerad med filialer kan du dra nytta av en molnbaserad telefonväxel. Med en molnbaserad lösning har du ett centralt system och istället för en växel på varje filial, finns istället bara de enheter som behövs för att kommunicera.

Varje filial visas inom ett enda gränssnitt, men fungerar separerat från varandra.

Det hjälper dig att se över struktur, resursfördelning och att enklare fördela arbetsuppgifter.

Som ett resultat får du lägre kostnader, bättre samarbete mellan filialer och bättre koll på helheten.

Har du ofta inhyrd personal?

Inhyrd personal kan öka underhållskostnaderna för alla typer av system. Om du konsekvent använder dig av inhyrd personal vill du ha ett lätthanterligt telefonsystem.

En användarvänlig kontrollpanel som gör det enkelt att lägga till personer i grupper och dela ut nummer. Överväg också möjligheten att integrera mobiltelefoner i systemet för att eliminera behovet av att utfärda fysiska enheter.

Vårdcentraler som behöver jonglera personal bland olika anläggningar kan med hjälp av ett molnbaserat telefonsystem få ett effektivare resursutnyttjande.

Sammanfattning

Telefoni är inte längre en enkel fråga om att ansluta två samtalande personer.

Telefonsystem har förändrats till unified communications som erbjuder ett brett utbud av funktioner med betydande fördelar.

Det är en snabb utveckling och rådgivning från en branschledande leverantör kan hjälpa din vårdorganisation att hitta de bästa sätten att tillämpa modern telefoni för dina behov, regelverk och en bättre patientupplevelse.

Telekompaniet telefonitjänst för företag