LAN kallar vi interna nätverket till ett (1) kontor, WAN ska det vara om Ni har 2 eller flera kontor.

Inget är så säkert som ett LAN, local area network, för där sitter bara era företagsdatorer med de mjukvaror ni använder. För anslutning av ert LAN till internet behövs firewall, övervakning, virusprogram och lite tanke kring framtida konspirationer för att inte objudna gäster ska komma in.

Ett WAN är, enklast förklarat; flera LAN, på olika platser, ihopkopplat till ett enda företagsnät. Fördelarna med WAN är många, hur vi gör det och nyttan som fler och fler företagare efterfrågar ska vi gå igenom under några minuter i denna artikel

Finns ert företag representerat på olika platser uppgraderar vi till WAN, "wide area network". Det finns flera olika WAN och det största är hela internet, men detta avhandlar er eget smarta nät.

Den allt större risken för intrång i datanätverken.

Trenden med säkerheten i egna nätverket gör att allt mindre företag med kontor på flera platser, via egna kontor, filialer, coworkingytor, m.m. vill ha ett eget nätverk. Istället för att all intern trafik ska hoppa ute runt på internet mellan olika operatörer och locka nyfikna hackers.

Distansarbetet har inneburit att nätverksadministratörer öppnat upp för fler för att möjliggöra problemfritt arbete från hem och därmed ökar oron för datasäkerheten.

Att ha olika internetoperatörer och därmed olika IP-spann på olika adresser ökar hackers attackytor och risken för intrång ökar mångfalt. Detta känner den insiktsfulle nätverksteknikern, men för att "täppa till" för objudna gäster krävs mycket teknisk utrustning och mycket programmerande. Den mänskliga faktorn gör att risken för säkerhetsmissar händer alltför ofta.

Därför efterfrågas allt mer en lösning som är säkrare.

Lösningen är enkel och genialisk. Anlägger ni alla era internetförbindelser från en och samma operatör. Utöver det har ni ett helt eget IP-nummerspann, bygger ett, för internet ett osynligt nät, så ökar säkerheten till ett maximum. Till detta ansluter ni en (1) port in och ut ur nätverket. oavsett på vilken virtuell plats personal eller utrustning befinner sig så lämnar och anländer all trafik från en (1) säker, övervakat port i en firewall.

För att jämföra med något helt annat; Tänk att ni hade flera "säljställen", med många dörrar och fönster där många tjuvar hittar på alla möjliga kluriga uppfinningar för att komma in och stjäla era tillgångar. Behovet av ideliga tekniska lösningar och underhållet av allt skulle ta mycket personell kraft för att hålla personalens oro borta. Hemelektronikföretag och de som säljer stöldbegärliga varor skyddar sig med att ha en (1) entré, inga fönster, säkerhetsvakt, elektroniska stöldskydd, stora cementklumpar för att skydda sig mot "smash-n-grab".

Har ni värden i ert bolag som behöver skyddas?

Pengarna kring detta.

Investeringskostnaderna är små i och med att internetförbindelserna redan finns idag, fast ofta med olika internetoperatörer, så en eventuell återbetalningstid är inget man behöver oroa sig över. OM det blir en fördyring så är kostnaden marginell, bara en bråkdel av kostnaden för underhållet av flera LAN och vad den direkta kostnaden kan bli vid ett intrång.

Skillnaden i den löpande abonnemangsavgiften mot vad företaget betalar i dag kan bli högre men troligtvis lägre då det bland annat  kräver:

  • Mindre teknisk utrustning,
  • Avsevärt färre mantimmar i underhåll
  • Högre bekvämlighet
  • Lättare tillgång till interna tjänster
  • Samma WLAN (WiFi-nät) i alla lokationer

Allt med snabbare utfört arbete och därmed högre produktivitet som omedelbar följd.

Blir det en kostnadsökning, kan man se de som en väl investerad försäkring mot framtida stillestånd eller informationstölder.

Kontakta oss om ni önskar personlig kontakt.

Hur gör vi projekten på ett decentraliserat nät? 

Om Ni ex. har LAN på tre orter ex. ett HK i Sthlm och 3 filialer, ex. Köpenhamn, Helsingfors och Oslo.

Vi levererar fiber i Stockholm, Oslo och Köpenhamn men, för att göra det lite svårare, inte i Helsingfors. Vi leker med tanken att ni inte VILL eller KAN byta i Helsingfors  av någon anledning(?) Men de har ett jättebra bredband.

  1. Vi anlägger alla fiber och beställer fram ett IP-nummerspann till Er.
  2. Vi anlägger ett virtuellt fiber till Helsingfors.
  3. Sätter en brandvägg på HK och det blir centralen för alla IP-nummer och gateway för all inkommande och utående trafik.
  4. tjänsten innehåller egna switchar på alla 4 kontoren.
  5. Projektet innefattar allt arbete med fysisk installation, säkerheter, och sker med minimalt stillestånd. Användarnas arbete förändras inte.

Sammanfattning

All datatrafik och alla tjänster, inkl. skrivare på olika platser kommer vara lika lättjobbat som om ni suttit på ett litet enkelt LAN. Där sitter bara era företagsdatorer, printers m.m med de mjukvaror ni använder. Internt ger ni säkerheter till olika användare och anslutningen till internet sker på ett ställe som monitoreras i realtid. Allt blir enklare, billigare, personalen får mindre problem och kunderna kan uppleva bättre service och över tid omsätter ni mer.

Mycket mer information om just "samma nätverk på flera orter".  Våra samtliga datatjänster finns samlade på vår startsite för datatjänsterna.

Eller för personlig kontakta, ring oss på 08-58777000 eller kontakta oss här.

Telekompaniet telefonitjänst för företag