Det råder ingen tvekan om att digitaliseringen har förändrat vårt sätt att leva, arbeta och hur vi kommunicerar. Dagens medarbetare vill själva välja var, hur, när och med vem de ska sitta och arbeta.

Det finns redan flera generationer på arbetsmarknaden som inte bara hunnit glömma, utan som faktiskt aldrig upplevt en värld utan internet, smartphones och ständig uppkoppling.

Idag tar vi helt enkelt för givet att det finns trådlös uppkoppling överallt – såväl hemma och på kafé, som på tåget och jobbet.

Och det har lett till att förväntningarna och kraven på en modern arbetsplats idag ser annorlunda ut än för tio år sedan.

Med nya krav på allt ska vara enklare, smidigare och det faktum att vi är mer mobila än någonsin, gör att en investering i konceptet ”det trådlösa kontoret” leder till en attraktivare arbetsplats – och många andra praktiska fördelar.

tradlosa-kontoret-frihet

Frihet, flexibilitet och ”Employer Branding”

Få uppskattar att vara fysiskt bundna till en statisk arbetsplats. Man vill kunna ta med sig sin dator och sätta sig och jobba där det för stunden passar bäst.

Ett begrepp som ofta upprepas i de här sammanhangen är “det trådlösa kontoret”, ett uttryck och en målbild som frammanar bilden av total frihet och noll sladdar.

Vi håller med om att det trådlösa kontoret är en eftersträvansvärd upplevelse, med betoning just på ordet upplevelse.

Ett trådlöst kontor – eller en trådlös upplevelse?

För visst är det frihetskänslan du vill åt? Självklart är det upplevelsen, eftersom tekniken i många fall ändå kräver visst kablage.

För att skapa upplevelsen av frihet, krävs framför allt ett bra trådlöst nätverk. Men, en trådlös upplevelse är viktigare än att kontoret faktiskt är helt och hållet trådlöst.

Därför är det klokt att först och främst fokusera på att ersätta de sladdar som begränsar rörelsefriheten och den trådlösa upplevelsen med bra WiFi.

Rätt balans mellan trådlöst och uppkopplat

Den bästa lösningen innebär i de flesta fallen en väl avvägd balans mellan trådlöst och trådbundet. En trådlös upplevelse kräver alltså inte att alla sladdar är bannlysta.

I de fall där sladdar möjliggör en bättre prestanda och inte begränsar någons rörelsefrihet, är trådbundet en bättre lösning. I vissa komponenter i nätverket är det ofrånkomligt, som exempelvis till en server, switch och brandvägg.

tradlosa-kontoret-wifi

Affärsnyttan med WiFi

Digitaliseringen har inte bara förändrat sättet vi arbetar på. Tillgången till WiFi håller också på att förändra hur vi planerar och bygger våra kontor.

Det blir allt vanligare med öppna kontorslandskap. Fasta arbetsplatser försvinner till förmån för mer flexibla alternativ och vi arbetar gärna hemifrån, från tåget och från vårt favoritkafé.

Det nya sättet att arbeta och inreda innebär en stor potential för besparingar, då det ofta medför att fler människor kan rymmas på en mindre yta.

Med ett trådlöst nätverk är enklare att både skala upp och ned verksamheten. Därtill kommer de uppenbara besparingarna som följer av ett minskat behov av kablage och installationer.

Den absolut viktigaste fördelen med ett bra trådlöst nätverk, är dock den positiva effekten på såväl trivsel som produktivitet.

Relaterad läsning:

Nyttja trådlösa headset också

Om ditt team tillbringar mycket tid i telefonsamtal, så kan trådlösa headset vara en investering väl värd att göra.

När vi talar i telefon på fritiden, följer många av oss samma mönster: vi drar oss undan i lugn och ro, men traskar gärna omkring när vi pratar. Att tvingas hantera viktiga telefonsamtal i en stökig miljö är påfrestande och skapar olust.

Att bokstavligen sitta bunden till sitt skrivbord, kan i längden bidra till stress och vantrivsel.

Den frihet som följer med ett trådlöst headset kan ha ett stort värde, både för den enskilde medarbetaren och för resultaten.

Och här är det viktigare att fokusera på hur bra ljudkvalitén är i ett headset, än hur snygg den är. Du vill ju undvika otydlig kommunikation och att personen du pratar med bara hör det du vill att hen ska höra.

tradlosa-kontoret-framtidens-kontor

Framtidens intelligenta kontor

En sak kan vi vara säkra på, och det är att kraven på ett effektivt och säkert nätverk hela tiden ökar.

Speciellt med tanke på IoT, Internet of Things, kommer allt fler produkter på våra kontor att vara uppkopplade.

På framtidens intelligenta kontor finns sensorer som registrerar, dokumenterar och kontrollerar allt från temperatur och ljus till var medarbetarna befinner sig och om kaffemaskinen behöver rengöras.

En förutsättning för den här utvecklingen är tillgången till snabbt, stabilt och tillförlitligt WiFi.

En utveckling som på sikt kommer att skapa en rad nya spännande möjligheter att optimera våra arbetsplatser, såväl när det kommer till kostnadseffektivitet och produktivitet, som till trivsel och hållbarhet.

Sammanfattning

Det trådlösa kontoret är lite som det papperslösa kontoret. Vår strävan är att använda så lite papper som möjligt, men vid tillfällen och av olika skäl vill och behöver vi ändå skriva ut.

Det är alltså viktigare att fokusera på den trådlösa upplevelsen.

Ökad frihet värderas högt på arbetsplatsen. Och idag är vi mer mobila än vi någonsin varit och har nya förväntningar på vår arbetsplats. Som en modern arbetsgivare är det därför viktigt att erbjuda en så stor flexibilitet som möjligt.

Vad kan vi göra? Vi har flera års erfarenhet av att ”gömma” tekniken, även i krävande miljöer som K-märkta restauranger och slott. Kontakta oss så berättar vi hur vi kan hjälpa dig och hur vi själva jobbar.

Vi tog för länge sedan klivet mot det trådlösa kontoret. Vi har givetvis lite jobb kvar, men snabbt, tillförlitligt WiFi och trådlösa headsets regerar här på Telekompaniet 😊

New Call-to-action