distansarbete

300 000 svenska säjs jobba hemma. Ensamt ibland, men klimatsmart.

2020 års hemarbetsboom kommer inte försvinna, den är här för att stanna. Mångas hemarbetsplatser behöver bli mer permanenta. Detta gör att vi bör släppa tanken på hemarbetsplatsen som nåt temporärt och förbereda oss på att detta arbetssätt mer eller mindre är permanent. Titta dig omkring och vidta de steg du behöver för att få det hållbart över tid.

Vi alla behöver snabb och enkel kontakt med jobbarkompisar, god arbetsmiljö, utrymme, arbetfrid, ljus, regler att hålla oss efter, dator, mobil, headset, internet, tips, trix hjälp och råd, vilket vi samlat här och kommer fortsätta samla.

Företagets syn på distansarbete bör finnas i en policy, så inte individuella tolkningar och privata behov skapar missförstånd Distansarbete kan ske permanent, någon eller flera dagar i veckan, eller mer sporadiskt på arbetstagarens önskemål och om arbetet så tillåter.

Distansarbete och de tjänster som är specialanpassade för ett optimalt arbetsätt tillhandahåller vi tillsammans med alla mjuka värden såsom support till dig som användare och driftansvarig för alla företagets molntjänster.

Vi försöker samla det mesta här, och ska vi komplettera med något eller har åsikter om annat, så låt oss veta.

Snabbsök

Arbetsmiljöregler hemarbete illustration

Hur långt sträcker sig företagets arbetsmiljöansvar?

Huvudansvaret för arbetsmiljön har arbetsgivaren.Arbetsmiljölagen är en ramlag som säjer att Arbetsgivaren skapar förutsättningar och gör allt för att förebygga ohälsa och olycksfall. Den kompletteras av föreskrifter från arbetsmiljöverket med stöd av lagen och har löpande förändrats efter den tekniska och sociala utvecklingen. (För 100 år sedan va det kanske smuts, damm och kemikalier som orsakade flest olycksfall på jobbet) Idag läggs större vikt vid det psykosociala än tidigare. Men distansarbetet kommer få prioritet i nära framtid. 

Föreskrifterna fungerar som regelverk och ska utgöra en grund för prövningen, i fall till fall. Detta gör det svårt att fastställa en generell gräns för varje eventualitet. Detta avhandlar distansarbete på mer eller mindre frivillig basis i lokaler som arbetsgivaren inte äger, hyr eller ansvarar för. Arbetstagaren ska vara delaktig, inte ytterst ansvarig, men är rapporteringsskyldig vilket gör att distansarbetaren har lättare att påverka arbetsgivaren till att få den arbetsmiljö och de redskap som behövs för att utföra jobbet riskfritt och effektivt. Våra fysiska och psykiska möjligheter och arbetets utformning ligger till grund för att undvika olycksfall och ohälsa i arbetsmiljön.

Om du ex. undrar om arbetsgivaren måste bekosta ett större boende för att du ska ha kontor hemma, så ska du inte ha stora förhoppningar, men i en dom nyligen fastslog lagstiftaren att det är en arbetsskada om en leksaksbil, flyger ur handen på ett litet barn och slår sönder en tand i förälderns mun under hemarbetet. Dessa exempel och lite kommande rättsprocesser ger vägledning nu och i framtid.

Arbetsgivaren har ingen skyldighet att betala ex. fiber och wifi, och gör de det, så är det beskattningsbar inkomst. Skatteverket har sina regler om vad du får dra av på deklaration för dina kostnader.

Arbetsmarknadens parter, gissar vi, sitter i detta nu och behandlar alla tänkbara avgränsningsfrågor.

Bjud hem ditt skyddsombud för att denne kan dokumentera och du får tips på förbättringar och utrustning som effektiviserar arbetet.

Tillfälligt distansarbete

Distansarbete är inget i lag definierat begrepp. Termen har kommit att användas för att beskriva utförandet av arbete utanför ett kontor. Det kan vara arbete i hemmet, i en coworkingyta, arbete i partnering, touchdown areas etc. Med detta menas platser där ytan inte hyrs, ägs eller kontrolleras av arbetsgivaren. 

Informationen här avhandlar företrädesvis tillfälligt distansarbete i Sverige, inte kontrakterat, permanent distansarbete eller utlandsarbete. Även om utförandet kan vara snarlikt och skötas från sommarstugan i Toscana, så skiljer sig avtal, försäkringar m.m. lite grann. Mer om det här.

Ett tillfälligt distansarbete, får anses rymmas inom den anställning du har. Det kan även bedömas att det finns rätt för arbetsgivaren att begära eller beordra att arbete utförs hemifrån. Chef och arbetstagare bör vara överens om alla delar som ska utföras och hinder som kan uppstå.

Arbetsskadeförsäkringen och kollektivavtalet Trygghetsförsäkring för arbetsskada (TFA) gäller oavsett var arbetet utförs, i hemmet eller på arbetsplatsen eller vid resa till och från arbetet. 

Förslag på avtalstext som tillägg till anställningsavtal vid distansarbete.

distansarbete hemkontor
chef och anställd

Om inte Arbetstagare och arbetsgivare kommer överens om distansarbete

Om arbetgivaren, med giltiga skäl, anmodar distansarbete mot arbetstagarens vilja kan arbetsgivaren ytterst inrätta arbete på distans inom ramen för en övertalighet. Genom att ta bort de gamla anställningarna som var begränsade till arbete på kontoret utan möjlighet till distansarbete och istället erbjuda de anställda omplacering till nya anställningar innehållande villkoret arbete på distans (helt eller delvis). Arbetstagare som tackar nej skulle arbetsgivaren ha laga grund att säga upp på grund av arbetsbrist. Försök aktivt att undanröja alla hinder för distansarbete, på ett sätt som passar båda parter.

Effektivisera dagen med fokustid

Vad gör du på dagarna? Jobbar du med kortare rutinuppgifter, eller reaktiva uppgifter, d.v.s. väntar på att kunder eller kollegor vill att du utför någon arbetsuppgift när behovet uppstår. Då är fokustiden lätt att uppehålla och arbetstiden och antal uppgifter blir ju lätt mätbart. Här är ju även arbetstiden kontrollerad iom att kunder, kollegor och du kan gå hem efter arbetstidens slut. 

Jobbar du med nåt som är proaktivt eller långa projekt, skriver nåt som liknar avhandlingar eller jobbar med ekonomi så är det lite annorlunda. Då bygger hela jobbet mer på din egen planering och fokus. 

Men i alla fall gäller det att använda dagen, din kunskap och hemmiljön på bästa sätt, för att kunna gå hem för dagen med uträttat jobb till din och chefens belåtenhet.

Det finns mycket studier kring detta, alla visar att vi är som mest effektiva under de första timmarna på dagen. 

Pomodoro tekniken stipulerar att man jobbar 25 minuter och har en 5minuters rast för att ta nya 25 minuter med en ny kort rast o.s.v. Idén är bra men om du kan hålla fokus i 40 minuter, så gör det och ta en 10minutare och ladda diskmaskinen eller vattna petunian. Använd äggklocka i början. 25 eller 40, vilket är bäst? Det spelar ingen som helst roll, det bestämmer du själv.

Till det kan du även se dagen i 4timmars pass.

Förmiddagspass (4h) är du mest skärpt och gör de arbetsuppgifter som kräver mest tanke och fokus. Sedan en timmes rast, lite näring, kanske en rask promenad och få sol eller åtm. dagsljus i ansiktet. Efter lunch tar du nästa pass. (i etapper som på förmiddagen)

Är det sedan så att du måste jobba över så ät en middag med familjen i lugn och ro. Delta odelat i familjelivet tills ungarna springer ut och leker eller sätter på TVn. Efter denna minst timslånga guldstund med familjen så kan du ta ett sista pass. Och det är kanske här förberedelserna för morgondagens "skärpta" förmiddagsjobb även ska ingå. Sedan är det kväll. Jobba inte mer än max 4h, det ger ingen nytta, men under en arbetsvecka kan du, undantagsvis, producera 60h.

effektivisera distansarbetet illustration
störning i hemjobbet illustration

Distraktioner i hemmet

Tips är också att under de olika arbetsintervallerna bara göra en sak, inte snegla på nåt annat. Snegla på mailen titt som oftast eller att kolla facebook gör att ingenting blir gjort. Mail kan få sin egen tid och facebook kan få flera timmar - när du har tid över.  

Barn är det bästa vi har och de kan vara för vissa den största anledningen till att vi kämpar på i livet som vi gör, men de är under din arbetstid den absolut största risken för distraktion. Livspusslet är svårt, men omgivningen lär sig rätt snart att ditt arbete är viktigt och att du inte får bli störd om du själv respekterar din tid. Har du barn hemma och du låter dig störas, under dina arbetspass, så kommer du förbli störd. Om du istället vänjer din omgivning vid (ex.) 25minuters passen enligt Pomodoromodellen, så kan du vara med dina barn i 2 stycken planerade 5 minuterspass varenda timme. Om åtgärder för att skapa arbetsro inte ger resultat och du fortsätter bli stört, så passar inte distansarbete för dig.

Vardagliga saker som du vet kommer distrahera, klarar du av redan på kvällen innan. En störning gör att du släpper tankarna på jobbet. När du tittar på den intorkade kaffefläcken på golvet, och reser dig samtidigt du ser den och ger den "trasan", så tar det 10 minuter innan du är inne i tankebanorna igen, bättre skriva "kaffefläck" på att-göra-listan och fortsätta fokusera på din arbetsuppgift. Och oroa dig inte, Petunian har fått vatten. 

Vilken utrustning och mjukvaror hjälper mig bäst

Dator och telefon bör räcka långt och man använder ju det arbetsgivaren föreskriver, men det finns en rad andra tekniska hjälpmedel. Mer om det i nästa stycke.

Det finns en enkel regel för datorns hårdvara: 

 • Om du har många fönster och program öppna samtidigt ska du ha bra processorkraft. en snabb processor startar program snabbare och jobbar mer effektivt
 • Om du inte vill vänta på att datorn ska ladda klart behöver du  mycket RAM minne, eller arbetsminne. Hårddisk och molnet lagrar mycket information men arbetsminnet lagrar lokalt de program och filer du jobbar med just nu, så du kan jobba utan minsta fördröjning.
 • Om du bara kollar mailen och jobbar "ibland" på datorn klarar du dig med en rätt enkel modell... 
 • Hårddisk och lagring av filer. För allt datorarbete inte bara distansjobb rekomenderas lagring i molnet av 4 huvudanledningar. Nästintill oändlig lagringsyta, säkerheten i molntjänsten, samarbetet och priset. - I vårt molnpaket ingår som bas 1TB lagringsyta vilket kan motsvara 2-3 lokalt monterade hårddiskar i normaldatorn. Säkerheten bakom Microsofts brandväggar och övervakning är starkare än en trojan som följer med ett mail till din lokala hårddisk.  Om Ni ex. är 10 personer på jobbet som samarbetar, så har ni tillsammans 10Tb lagringsyta som ni alla kan arbeta med vilket ju inte går om du har allt nedsparat i din PC. Priset för molnlagringen är mikroskopisk i jämförelse till att ha en egen server som lagringsyta. Hårddisken i din dator ska vara väl tilltagen ändå för det är där du mellanlagrar dina filer så du kan jobba när du är offline.

För en distansarbetare framför datorn är prestandan på mobilen rätt ointressant, Så länge det är en smartphone så är det din personliga smak, prislapp eller firmapolicy som bestämmer modell och färg. Det måste vara en smartphone för säkerheter kräver att du kan ta emot sms och för säkerhet krävs "authenticator-appen" eller motsvarande för att säkerställa att du är du.

Använd inte smartphones för företagets (och annan känslig) information med mindre än att företagets dataadministratör installerat Intune - MDM som spärrar företagsinformation från tappade eller stulna enheter och windows defender och spam/virusskydd för bl.a. mail. Mer om det här.

När det gäller mjukvarorna så är det alltid enklare ur många aspekter om de är molnbaserade till skillnad från de program som ligger på en server nånstans för gemensam åtkomst och som nås via s.k. VPN.

Microsoft office och Google Workspace är fantastiskt enkla, prisvärda molntjänster. Det behövs en systemansvarig för att komma igång med tjänsterna. Men sen är de heltäckande samarbetsytor som innehåller allt ett företag behöver. (och mycket mer) De uppdateras med nya funktioner och appar stundligen. Man jobbar med de olika programmen liknande appar i mobilen, logik, intuitiv självinlärning och inga serviceavtal eller interna IT-ansvariga, som snackar patchar, brandväggsregler m.m. behövs. Theodor polbring vår ansvarig för kundutveckling berättar mer.

 

data och teletillbehör
distansarbete komplett

Andra tekniska hjälpmedel

Digitala spår ges hela tiden i mail, producerat material, statistik, inspelning av samtal. Det är något som arbetgivaren har för att kunna mäta arbetsbörda och resultat. Så distansarbetaren bör därför se till att inte bara datorn är snabb och mobilen inte stör. Kringutrustningen förbättrar ergonomi och underlättar arbetet.

Den direkta kommunikationen med kollegorna är den vanligaste orsaken till att INTE vilja jobba hemma. Men den är rätt lätt att överbrygga med små hjälpmedel.

För det första: en bra kamera i datorn så du får en bra bild på kollegorna du pratar med. Här finns flera att välja mellan, du ska ha en ljuskänslig med bra upplösning om du inte tycker datorns räcker. Fördelen med den externa är att den ju enkelt kan riktas om för att din bild ska bli bäst och inte störas av fel ljus. Använder Ni MS Teams som samarbetsyta så behöver du inte oroa dig för fel bakgrundsbild, där kan du välja vilken du vill.

Bra arbetsljus behövs. Försök anpassa arbetsplatsen i hemmet med naturliga ljusöppningar så dina ögon inte tröttas. Vid webmöten behöver du ett bra ljus som tydligt avbildar ditt ansikte men inte bländar dig.

Med bra bild så fattas bara ett bra ljud som kan fylla ditt rum när du ringer eller webmöts.

Det vanligaste och enklaste är ett headset. Gamingheadset ger bra ljud och har oftast mycket bra mic. Sedan finns små hörsnäckor av typen vi har till mobilen, provring någon och kolla så ljudet är klockrent, annars byter du. Dålig ljud är ingen förtjänt av. Utöver det kan du använda en extern högtalare med bra mic, typ konferenstelefon. Under möten och vanliga samtal via datorn känns det nästan som kompisarna sitter brevid dig i rummet vilket gör att du, kunder och kollegor förs ännu närmare varandra.

I högtalaren kan du spela lite musik till arbetet, mellan samtalen.

Vilket du tycker är bäst väljer du själv, du är värd alla tre för att variera dig lite. Att sitta med stora klumpar till gamingheadset under konferensen i ex. Teams är väl ingen hit?

Ljudkällorna, högtalare och headset bör fungera lika bra med mobilen som med datorn.

En externt bildskärm kan göra hela skillnaden i distansarbetet. Här är det mycket teknik, tycke och smak, men med rätt storlek, vinkel och skärpa så blir det mycket roligare att jobba och kommunisera under arbetets gång. De finns för inkoppling via alla möjliga kablar och även via bluetooth.

Externt tangentbord och mus kan kopplas via bluetooth och ger förutsättningar för mycket bättre ergonomi.

Skillnad på VPN och molntjänster

VPN eller virtuellt privat nätverk behövs när man (ex.) hemifrån ska komma åt en server i jobbets nätverk som bara tillåter åtkomst om man sitter i samma nätverk (jobbnätverket). Brandväggen på jobbet godkänner din dator med användarnamn och lösenord och du loggar in dig manuellt. När du är inloggad via VPN så uppfattas du som om du sitter i det fysiska nätverket på kontoret och kan använda alla resurser (skrivare, program och filer) som vanligt. Säkerheten ligger i egna brandväggar och servrar som IT-administratören satt upp regler för. Man använder program i sin dator och hämtar hem filer eller resurser och information i databaser från företagets servrar. Detta gör att ni får tänka igenom det där med hur ni ska separera företagets data mot den privata, med efterlevnad av GDPR m.m, och om företagets data får läsas av familjemedlemmar. Samt vilken information är känslig om datan i värsta fall tappas och kommer i orätta händer???

Molntjänster kräver inget VPN, programmet och dess data finns i molnet (motsv. Google photos eller Spotify i dator eller mobil) och du jobbar från webläsaren eller app. i vilken terminal som helst, loggar in med användarnamn och lösen eller bankID eller motsv. All information finns i molnet och det behövs inte inte jobbas lokalt.

Företag frångår egna servrar på kontoret eller sittande i serverhallar med VPN till moderna molntjänster.

Det är var dataprogrammet är installerat och var datafilerna lagras som avgöra vilken teknik och arbetssätt man behöver för att kunna jobba med dom. 

vpn eller molntjänst illustration
Two women working on a project on a computer

Heminternettet

Enligt arbetsmiljölagen är inte arbetsgivaren skyldig att betala hemmets internet eller nätverk. Tvärtom, om arbetsgivaren betalar dig så ska den intäkten tas upp som beskattningsbar inkomst.

Rent tekniskt, om ni jobbar med 100% molntjänster så är det inga problem så länge ni har en bra uppkoppling. Räcker inte uppkopplingen till så ligger det ju i företagets intresse att arbetet kan utföras och säkerheten inte försämras. Om ni är fler på nätverket i hemmet så kan (vi) admin på företaget se till att prioritera ex 100Mb till din dator (vilket ger resten av förbindelsen till alla gamers (?) i hushållet) Har ni en musiktjänst eller IPTV så kräver de vanligtvis mer av uppkopplingen än dagligt arbete. Svenska internetförbindelser idag är bra, men upplever du störningar så rapportera det till rätt instans hos närmsta chef så hjälper de säkert till, i egenintresse. Komponenter inkl. ett bra WiFi finns att enkelt hyra på kortare eller längre tid. Läs mer under "NÄTVERKET" nedan när det gäller att anpassa det efter ditt och företagets behov.

Hemarbetsplatsen i utlandet

Skickas den anställde ut för att denne måste vara utomlands för att skötas sina arbetsuppgifter i företagets tjänst gäller det svenska socialförsäkringssystemet. Vi börjar med skräckscenariot:

Det händer det ju faktiskt att turister på "semestern", blir sjuka, råkar ut för olyckor och rent av dör. Ska man vara helt korrekt med distansarbete från "sommarstugan (i eu)" så bör ni, arbetsgivare och arbetstagare begära intyg a1/e101) från försäkringskassan för att säkerställa att ni omfattas av socialförsäkringssystemet under hela utlandsvistelsen även i det som är arbetstid. Låt säja att Kalle har 2 veckor semester i Spanien, sedan fått lov att jobba hemifrån under sin jourvecka i mitten av juli för att sedan ha 2 veckor semester igen. Och för att slippa extra, onödiga, dyra flygresor sköter han det från spanska hemarbetsplatsen, då kan det väl vara bra att skicka in ett intyg till försäkringskassan

Distansarbete, att det nu är tekniskt möjligt att utföra det var som helst innebär ju att vi kan göra det från semesterboendet i ex. Toscana. Detta får oss att tänka att “det spelar väl ingen roll VAR jag utför mina arbetsuppgifter”? 

Men åk inte utan en överenskommelse mellan arbetsgivare och medarbetare. Alla fördelar för medarbetaren är ju självklara och får oss gärna att bortse eventuella nackdelar. Allt från stora risker till minsta detalj som kan störa arbetet bör avhandlas innan vi får OK och köper flygbiljetten. 

Samtalet med chefen kan innehålla något av följande ämnen: 

 • Närheten att inte fysiskt kunna snabbt åka in och träffa chef eller arbetskollegor. 
 • Snacket vid fikamaskinen om innehållet i gemensamt projekt, snabbfrågor eller interna tips uteblir. 
 • Vem betalar resor fram och tillbaka, och ska det ske på betald arbetstid? 
 • Finns tillräckligt bra internet på utlandskontoret? Hur påverkar en utländsk IP-adress arbetet? Och säkerheten, kan den upprätthållas, och tredjelands överföring, vad kan hända? Support på dator och mobil om hårdvaran behöver ses över? Å, Ä och Ö, finns det på de tangentbord som ska användas? 
 • Bör en tur och returbiljett köpas samtidigt så alla är på det klara hur länge utlandsvistelsen kommer vara? 
 • Vad händer vid sjukdom, arbetsskada? Vem betalar sjukvården? Inom EU gäller ju EU-kortet för akutsjukvård under “semestern” men inte eventuell eftervård vilket kommer betalas på plats. Sätt upp ett värsta-fall-scenario. Och kom överens.  
 • Hur länge kan utlandsvistelsen pågå utan att det krävs uppehållstillstånd arbetstillstånd eller andra beslut från utlandets myndighet? 
 • Lämnas barn på dagis i Sverige? Vad kommer hända med dem i semesterhuset? 

Detta är som ni ser bara förslag på stort och smått men efter överenskommelsen så är alla parter på det klara med hur arbetet gå till och ansvaret för olika delar är överenskommet. 

hemjobb utomlands
Two women working on a project on a computer

Nätverket

Vad är smart att göra hemma nu när hemnätverket och "hemarbetsplatsen" ska samsas om datakraften? 

I artiklar vi läser i ämnet från 2015 och 2018 ser vi att det är dags att komma med nya rekommendationer.

Covid-19 har tvingat hem bulken av oss kontorsråttor. Det tillsammans med ny teknik, explosionen i molntjänster, SaaS (mjukvaror som tjänst) och alla nya gamingtjänster gör att det är dags att titta över tekniken i de dammiga burkarna hemma som utgör hemmanätverket. 

Vem sköter vad? Bör arbetsgivaren ta ansvaret? 

Man bör ju inte köpa grejerna då behovet med all säkerhet se annorlunda ut om 2 år. Om 5år är de definitivt inte i drift. Alla mjukvaror och nätverksprodukter finns som licenser eller abonnemang där man bara betalar för tiden de behövs. 

Om ni har fiber, och skickar barnen till skolan så de inte stör ert arbete (d.v.s tar bandbredd från jobbet), har molntjänster och alla program som app i datorn så fungerar ditt nätverk klockrent. Du kan meddela din arbetsgivare att de inte behöver känna ansvar över det. Säkerheten sköter er "Admin" remote via molnet. Jobbar ni via VPN? All värdefull data och telefonin finns där, med appar i dator/mobil och surfplatta.  Använd inte smartphones för företagets (och annan känslig) information med mindre än att företagets dataadministratör installerat Intune - MDM som spärrar företagsinformation från tappade eller stulna enheter och windows defender och spam/virusskydd för bl.a. mail.

Hemmaroutrar från Google, netgear eller motsv. är lättare att underhålla själv, om man har koll. 

Har arbetsgivaren någon annan tjänst än molnettjänster? Ni kanske använder "tunn klient, Citrix, exchangeserver, VPN. Isåfall är det egen ITavdelning som behöver säkerställa säkerheten och driften. Det  gör IT-personalen på bästa sätt och behöver dom hjälp vet dom vad vi finns. Säkerheten bör vara så hög att ingen hacker söker sig in i din dator och nätverket. 

Det görs bäst med en brandvägg som "sitter ihop" med företagets nät så en tunnel direkt in till firman upprätthåller hackerskyddet. Sen om du sitter på eget WiFi eller om du har en nätverkskabel spelar mindre roll. 

Det är vanligast att det sker utan fysisk brandvägg. Du har då VPN tunneln som mjukvara i datorn och duktigt med antivirusprogram, kanske 2-stegs autentisering som extra skydd mot intrång men allt det där har säkert arbetsgivaren redan tagit hand om. Molnettjänsterna har säkerhetstjänsterna inbyggda. 

Andra, vi som inte har den tekniska kompetensen, med en arbetsgivare som vill hjälpa till, tar ju den hjälp vi kan få. Ett kablat och ett WiFi som jobbnät,  sedan ett WiFinät för alla privata saker hemma och mobilerna.  På så vis skiljer man på hem och jobbnätverk. I detta fall är det väl enklast att arbetsgivaren hjälper till med alla komponenter och underhållet därav. Det blir stabilt och de ser ju även till att alla privata produkter i nätet fungerar. 

Sammanfattning 

Om all värdefull data  finnns i molnet tillsammans med telefonin, är ditt egna nätverk mindre viktigt. Se bara till att det fungerar stabilt. Vi kan hjälpa till och man ska inte köpa grejerna för som jag sa tidigare kommer behovet med all säkerhet se annorlunda ut om 2 år. 

Den som i hemmet är säker på sin egen teknik låter inte arbetsgivaren komma in och peta i hemnätet, hellre försöker denne anställde få ett litet bidrag som kompensation för internetförbindelsen, vilket kan vara okej, även om det ju är och taxeras som lön. 

Den som inte är säker betalar fibern själv och ber ödmjukt arbetsgivaren ta på sig att ansvaret för stabilitet och funktion under hemarbetet. WIN-WIN 

Hur håller man hemmets data separerat från jobbets?

En bärbar dator kan lagra privata saker på hårdisk och skrivbord och företagets alla program lagras i företagets molntjänst. MS Windows tillåter flera profiler vid inloggning i datorn. Ett användarkonto kan heta "Kalle privat" en annan heter "Kalle jobb" en tredje kan, om behov finns, heta, "Karin". Profilen "Kalle jobb" innehåller alla företagets program och tjänster i molnet.

Detta är viktigt för efterlevnad av GDPR, tredjelands överföring, informationshantering m.m. som oftast stipulerar att familjemedlemmar får inte läsa företagets information och heller inte spara ner filer på skrivbord eller hårddisk. Under profilen "Kalle Jobb" ansluts företagets alla molntjänster och är inte tillgängliga i de andra profilerna.

användarkonton i Windowx illustration
hemjobbanen svartvit

När är kontorsarbete i hemmet inte att rekomendera?

Av egen erfarenhet finns det tillfällen då kontorsarbete INTE är att rekomendera:

När nya rutiner eller omorganisation i en grupp ska genomföras. Orsaken är att samspelet och inlärning av rutiner, arbetsfördelning och arbetssätt ju går på bråkdelen av tiden. 

När inte det är möjligt att utföra arbetet på distans hänsyn taget till våra fysiska och psykiska möjligheter, arbetets utformning, möjligheten att undvika olycksfall och ohälsa i arbetsmiljön. 

Det finns inte plats i hemmet eller finns tillgång till coworkingyta eller touchdown areas.

 

Är ditt hemjobbande tillfälligt, frivilligt, permanent eller påtvingat.

Hur du än vrider och vänder på det så jobbar du hemma och måste anpassa dig efter det. Det är bra att med ovan 4 nyckelord anpassa ditt yrkesutövande, även om inte arbetsmiljöansvar eller behovet av rätt tekniska tjänster och datasäkerheter m.m. kan åsidosättas. Men är det Permanent eller påtvingat så har ju arbetsgivaren en helt annan policy än om arbetet utförs tillfälligt och frivilligt och av dig själv initierat.

A paper with charts and graphs
Mobiltelefoni i distansarbetet

Telefonifunktionen

Arbetsgivaren ska stå för kostnader för (mobil)samtal enligt samma villkor som för anställda som inte arbetar på distans.

För utgående tjänstesamtal kan Telekompaniets molntjänst se till att företagets eller den anställdes anknytningsnummer syns hos den uppringde  schemalagt under arbetstid. Fördelen med detta är att den uppringde ska se att tjänstesamtalet kommer från "företaget". Skulle motparten se ett missat samtal efter arbetstid behandlas detta som ett annat samtal till företaget efter arbetstid. Alternativet när alla visar sina mobilnummer är att återringare ringer tillbaka på kvällen, efter arbetstid och inte får den service som förväntas med samtalet. Den anställde kan enkelt välja att byta visat nummer så privata samtal kan utföras och mobilnumret visas ut. Använder distansarbetaren och alla kollegor Teams (el. motsv) ser man kollegors tillgänglighet där, om inte visar telekompaniets app kollegestatus i realtid.

För inkommande tjänstesamtal så kan vi välja om du vill svara med datorn, mobilen. Man kan välja lite som det passar. Tjänstesamtal till datorn kan som exempel efter 10 obesvarade sekunder rinner över till mobilen. Det finns oändligt många inställningar. Det finns flertalet sidor som behandlar just funktionerna, men det bästa är att molntjänsten som styr hos vem det ska ringa är mycket finurlig. Som standard ser molntjänsten vem som ringer, vilket nummer som ringts. Efter ett schema kopplas samtal till den med bäst kompetens, som inte redan talar i telefon. Om samtalet skulle komma till dig, du kan inte besvara av någon orsak, så behöver du inte vara orolig, samtalet kommer tas om hans av annan kollega i kedjan. En fullt fungerande molntjänst, för att ta emot alla samtal och fördela enligt ovan, utan tillval är faktiskt gratis och kan anläggas här. Sedan finns det statistik och många tjänster som visar ködjup, trafikintensitet och m.m. för att kunna se distansarbetet som perfektion.

För att inte "störas" av fel samtal, så kan vår kontaktcenter-tjänst hjälpa er att fördela samtalen rätt direkt, baserat på vem som ringer och vad de har för vsikt med samtalet.

Teamstelefoni. Vi kan konfigurera din Teamsklient till att kunna ta emot helt vanliga samtal från kunder som ringer dig direkt eller via företagets växelnummer. Jobbar ni med Teams som samarbetsyta på företaget så är detta att föredra då all kommunikation, även vanliga in och utgående telefonsamtal med vidarekopplingar och allt, sker på en och samma plats (Teams). Mer information om helt vanlig Teams (utan detta plug-in) inkl frågor och svar finns här på denna sida.

Distansarbete fördelar och nackdelar

Fördelar

 • Klimatsmart, klimatsmart, spara på jordens resurer, va aktivt delktig till en renare jord.
 • Du slipper pendla och kan istället lägga tiden och på familjen eller dina fritidsintressen.
 • Du är snäll mot miljön och alla andra i kollektiva färdmedel om du avstår från transporterna till och från kontoret.
 • Du kan jobba mer effektivt hemma, där du inte blir störd av arbetskamrater som vill snacka.
 • Normalt innebär hemjobb större frihet – om du behöver göra nåt annat mitt på dagen och kan jobba någon timma på kvällen istället.

Nackdelar eller förbättringsmöjligheter

Den nya "friheten" kan å andra sidan också vara en nackdel

Om du inte är disciplinerad och tankarna fladdrar iväg. Fundera då på hur du kan få arbetsro på kontoret och träna på att disiplinera dig enligt "effektivisera dagen med fokustid" ovan

Du får inte arbetsro för du inte är ensam hemma. Är du ensam på kontoret? Du kommer bli avbruten av familjemedlemmar så länge du tillåter det? Arbetsplatsen bör då kanske ligga mer avskilt från resten av bostaden, Kanske har du ett rum i anslutning till garaget eller i källaren där du kan göra din perfekta arbetsplats. Eller göra som många andra gjort, passa på att byta upp dig till större boende.

En stor risk med att ha arbetsplatsen hemma är att du jobbar alldeles för mycket. Försök hålla dig disiplinerad. Det är inte bra i längden.

Den naturliga kontakten med arbetskamrater försvinner. Utnyttja det till att jobba effektivt och sen...starta ett Teams-samtal istället för att skicka mail eller chattmeddelanden. Ring hela tiden med bild och ljud. Starta ett grupprum med dina arbetskamrater som alltid är uppe på skärmen för att få det där chitt-chattet med tips under arbetet. Ta en teamsfika.

 

pro con

Kontakta oss

Vi är själva hemjobbare sedan innan Pandemin så vi har samlat mycket egen erfarenhet här. Vi är mycket angelägna att får kontakt med dig som hemmajobbare för att kanske hjälpa till att ytterligare underlätta hemarbete och samtidigt underlägga företaget att nå sina mål och utveckla företaget:

Ring 08-58777000 eller kontakta oss här för att:

 • Få svar på frågor ni har om informationen på sidan och utveckla den med andra områden.
 • Få mer information om omnämnda hård och mjukvaror och arbetssätten kring dessa.
 • Kontakt för ett framtida samarbete med allt från en liten förbättring till komplett systemansvar till er från vår sida.
 • Du vill eller behöver :)