Författaren

Helene Ströberg
Om

Helene Ströberg

Helene är aktiv i digitaliseringen och informationshanteringen inom Telekompaniets marknadsavdelning. Hon har under åren har hon haft ansvar för nästan alla backofficeområden hos Telekompaniet. Vid sidan om Inköp, lager och kvalitetsansvaret så känner alla kunder igen hennes röst då hon under 17år tog emot merparten av alla telefonsamtal.