Hur delar jag Whiteboard i Teams

Samarbeta på en Whiteboard i Teams. Om ni vill ha en skrivtavla att skriva och rita på för att förtydliga budskap

Under ett pågående möte, klicka på "dela" ikonen

dela icon liten

Och välj att dela "Microsoft whiteboard"

dela whiteboard

Då visas ett tomt skrivbord med lite olika rit-, och skrivverktyg för deltagarna.

whiteboard

Längst upp till höger visas även 2 andra ikoner: man kan öppna Microsoft whiteboard i egen app eller med ikonen med "kugghjulet" kan vi låta alla vara med och rita samt ladda ner bilden som ett dokument till mötet för påminnelser eller uppföljning efter mötet.

Ni kan "sluta presentera" genom att klicka på texten överst på bildskärmen.