Hur skickar man lösenord säkert över internet eller mail?

Oftast håller du nog dina lösenord för dig själv, men ibland behöver de delas med andra. Då har vi lösenordsglömmaren a-la-snapchat.

Att skicka ett lösenord via mail gör att det sparas på många ställen. Din mailkorg, mottagarens mailkorg och ett antal punkter mellan era inkorgar. Är det någon part som inte sköter kryptering och säkerhet på rätt sätt så kan viktiga lösenord hamna på helt fel ställen.

Password Pusher är en säker tjänst, med öppen källkod från Peter Giacomo Lombardo, som håller lösenordet på ett ställe, krypterat och säkert. Och sedan försvinner det efter av dig angivet antal dagar och/eller visningar.

https://pwpush.com/