Hur kan jag styra en molnväxel på gammaldags vis med siffror?

Televerket kallade det Plustjänster. För enkelhets skull gör vi det samma. Även om det kanske inte känns så plus nu för tiden =)

Din molnväxel-anknytning kan, utöver webgränssnittet och appen, kontrolleras via plustjänster. Följande plustjänster kan användas via din telefon.

Vidarekopplingar

Direkt:

Aktivera: *21*<nummer>#

Inaktivera: #21#

Fördröjd:

Aktivera: *61*<nummer>#

Inaktivera: #61#

Vid upptaget:

Aktivera: *67*<nummer>#

Inaktivera: #67#

Svarsgrupp/kösystem

Inloggning: *75*<svarsgruppsnummer>#

Utloggning: #75*<svarsgruppsnummer>#

Överflytta pågående inkommande samtal

#<nummer>#

Där <nummer> avser det telefonnummer eller kortnummer som överflyttningen skall ske till.

För att ta tillbaka samtalet tryck *.

Lägg på luren för att genomföra överflyttningen.

OBS endast inkommande samtal kan kopplas.