Hur använder jag administrationsgränssnittet på home.telekompaniet.se?

Här administrerar du er molnväxel. Skapa nya användare, ändra storlek på surf, ändra öppettider m.m.

På home.telekompaniet.se kan du som administratör göra det mesta med er molnväxel och dess användare.

 

Under rubriken användare kan du:

Lägga till, ändra och ta bort användare, abonnemang och mobila bredband

Portera in telefonnummer eller köpa nya (endast de som slutar på fler än en nolla kostar pengar)

Lägga upp nya simkort eller byta simkort på befintliga abonnemang (imsi-nummer)

Lägga till, ta bort eller ändra tillvalstjänster som inspelade samtal, statistik och storlek på surfpaket

Se tidigare månaders dataförbrukning för varje användare

Välja vad som ska hända när ni inte svarar i telefonen

Välja vilka användare som ska få administrera växeln och lyssna på inspelade samtal

Nollställa lösenord och ta bort användare

Välja språk i appar och i de meddelanden vi läser upp för inringande

Ställa in vad som ska hända när en användare aktiverat en viss profil. (ex. visa mobilnummer när de slutat för dagen)

 

Under rubriken växeltjänster kan du:

Ändra växelns öppettider

Välja vilka som ska vara inloggade i köer

Välja vad som ska hända om ingen svarar efter en viss tid

Aktivera automatisk uppringning från kön (tillval)

 

Under rubriken administration kan du:

Se tidigare fakturor samt specifikation i pdf och excel

Se avancerad/detaljerad statistik (tillval)

Lyssna på inspelade samtal (tillval per användare/växelfunktion)

Köpa nya telefonnummer eller sätta vidarekopplingar på telefonnummer som är reserverade

Hämta koden för chat att lägga på er hemsida

 

Här har ni en utbildningsfilm för administrationsdelen på home.telekompaniet.se

För att mötas av nedan på home.telekompaniet.se så krävs det att du har administratörsrättigheter