Vi tänker lite annorlunda.
När det gäller IT.

Vi tänker i första hand på människan och hur största möjliga affärsnytta skapas. Då hittar vi också nycklarna till hur en smart behovsanpassad IT-lösning bör se ut.

Kontakt

IT support - innan du behöver den

Våra kunder ser ofta en utmaning i att utveckla en innovativ IT-miljö och samtidigt kunna hantera befintlig IT-struktur. Vi tänker på dina behov och vad som är mest kostnadseffektivt kontra nytta. Det innebär ofta att fungerande delar av din IT-struktur kan finnas kvar samtidigt som vi adderar nya överensstämmande lösningar.

 • Underhållsfri (nästan)

  Vi tror att det är bäst om våra kunder kan ägna sig helhjärtat åt sin verksamhet.
  Utan att behöva bekymra sig över IT-miljön eller vad som händer i morgondagens IT-värld.
  Vi har kunskapen, vi utvecklar din IT-miljö och ger dig full service.

 • Kundtjänst i världsklass

  Grundbulten är en strategisk partner som hjälper små och medelstora företag och organisationer att utvecklas och bli mer effektiva med stöd av IT. Vi erbjuder rådgivning, strategi och outsourcing av hela eller delar av organisationers IT-drift.
  Vi har spetskompetens inom branscherna skola, vård och omsorg och fastighetsförvaltning.

 • Här finns vi

  Post/besöksadress Sthlm:
  Industrivägen 1
  171 48 Solna
  info@grundbulten.se
  08-601 25 00
  Besöksadress Malmö:
  Hyllie Stationstorg 31
  215 32 Malmö

Om Grundbulten och Telekompaniet

Vi har gjort en fusion

 

Grundbulten i Sverige AB, vårt IT-bolag, har den 21 augusti 2023 gått samman med Svenska Telekompaniet Support AB, likaledes IT-bolag men även virtuell teleoperatör i Telias mobilnät.

 

Bakgrund och motiv

Båda familjeägda bolagen är 2 organisatoriska jämlikar, på de flesta punkter, som via ett samgående vinner administrativa synergier och en större kundnytta med bredare och djupare kompetens hos personalen.

 

Beskrivning av det sammanslagna bolaget

Bolagen har vart verksamma sedan, runt  millenieskiftet och efter sammanslagningen bedrivs verksamheten under namnet Telekompaniet.

Vi är en strategisk partner som hjälper små och medelstora företag och organisationer att utvecklas och bli mer effektiva med stöd av IT och företagstelefoni. Vi erbjuder rådgivning, strategi och outsourcing av hela eller delar av organisationers IT-drift.

Lars Wenning, vVD från Grundbulten driver verksamheten

 

Kort om ekonomi

Bolaget beräknas omsätta någonstans i närheten av 40milj och ge en 10% vinst efter skatt. Intäkterna utgörs till mesta del av licenser, abonnemang och supportavtal.

 

Ägarstruktur

Familjerna Littenström och Ströberg äger 100% bolaget, som privatperson och genom holdingbolag.

 

Vår gemensamma kunskapsnivå har ökat kraftigt vilket gett omedelbart resultat med våra kontrakterade kunder, vi ser fram mot en fortsatt och fördjupat samarbete.

 

Jonathan Littenström

VD

08 58777000

Er IT- avdelning

Telekompaniet är en strategisk partner som hjälper små och medelstora företag och organisationer att utvecklas och bli mer effektiva med stöd av IT. Vi erbjuder rådgivning, strategi och outsourcing av hela eller delar av organisationers IT-drift. Vi har spetskompetens inom branscherna skola, vård och omsorg och fastighetsförvaltning.
 
Vi står för ett starkt IT-kunnande och vi utvecklar och effektiviserar våra uppdragsgivares verksamheter. Vår vision är att utveckla verksamheter och starka idéer med smarta IT-lösningar och service i absolut toppklass.
 
Vi tror att engagemang och öppenhet tillsammans med hög tillgänglighet och snabbhet ger bra service. Vi vill erbjuda service i absolut toppklass. Vi får ofta bekräftat av våra kunder att vår service är mycket bra. Det är vi stolta över. Samtidigt driver det oss att ständigt utvecklas.
KYOCERA TASKalfa 4052ci från Telekompaniet
KYOCERA display

Kontakter med oss

En kontakt med någon hos oss handlar vanligtvis om ert företags data/IT-nätverk eller er företagsväxel i molnet. Vi tar emot frågor och ärenden direkt från er personal för att avlasta er interna IT-support.

Känner ni inte till oss sedan tidigare så kan du lämna dina uppgifter här i ett formulär eller ringa 08-58777000, om du söker vilja veta mer om vad ni och vi tillsammans kan åstadkomma efter era önskningar . 

Varför Telekompaniet?

Vi är ett familjeföretag som känner varmt för de anställda i våra kundföretag. Dagligen blir vi kontaktade direkt av personer för många olika saker de fastnat på, i någon av alla de tekniska lösningar inom IT och växelfunktioner som omringar oss.

Vår tekniska kompetens styrs från ett användarperspektiv, men mycket tid lägger vi på rent tekniska arbetsuppgifter, uppdatera servrar, flytt av de till molnet, anlägga fiber, programmera in telefonlösningar i mobiler och nätverk och kanske en flytt av företags hela IT struktur till nya kontor. 

Kunskapen och intresset finns här. tycker du att du vill ha ert IT stöd för ett företag av er egen storlek, så tror vi att vi är rätt.

Kontakta oss gärna isf.

Välkommen

Få hjälp med dina frågor

Våra rådgivare är erfarna och hjälpsamma. Vi hjälper dig att hitta rätt. Lämna dina uppgifter så ringer vi upp dig.

Du kan också ringa telefoniexperten Theodor direkt

08 587 770 72
theo-hs
Theodor

Vad vill ni ha hjälp med

Individuell offert

eller fasta priser

Alltid inkluderat

 • check_circle Anläggning av hela kommunikationsnätverk
 • check_circle Alla abonnemang, licenser och komponenter
 • check_circle Support till er Admin och hela er personal

Tillval

 • 08-58777000 nyfiken@telekompaniet.se

Unika behov?

Vi tar ett helhetsgrepp över er IT-miljö och planerar och genomför förbättringar. Vi jobbar proaktiv och ser möjligheter till effektivisering och leder IT-projekt.

Det är till nytta för alla parter att alla delar i nätverket fungerar gnisselfritt.