Lösningar

Varför telefonväxel vs mobil växel är fel fråga

Björn Ströberg

Björn Ströberg

Med teknikens naturliga utveckling har företagstelefoni genomgått flera förändringar, men dess grundläggande funktioner är fortfarande att etablera röstkontakt mellan två eller flera parter.

Det är sättet hur ljudet transporteras som har fått den största förändringen. Som många andra innovationer nuförtiden förändras även telefonväxeln från analog till digital, från kabel till moln.

Det finns utan tvekan flera skäl till att behålla en äldre telefonväxel som fortfarande fungerar. Finansiellt är det kanske logiskt. Men i takt med att omgivningen utanför dina kontorslokaler förändras behöver du ändra din frågeställning.

Därför är telefonväxel kontra mobil växel fel fråga.

Överväg dessa insikter istället.

Digital transformation belönar de som vågar

Det finns fördelar med att släppa det trygga och prova det nya.

I rapporten Digital mognad i svenskt näringsliv, skriver Myndigheten för Tillväxtanalys, att små företag ligger långt efter de stora i digital mognad.

Myndigheten hjälper regeringen med kunskapsunderlag om hur Sveriges digitala ekonomi driver tillväxt och konkurrenskraft.

Från samma rapport får vi veta att forskning visar på att drivkraften för digital transformation inte handlar om tekniken i sig, utan lednings- och styrningsfrågor som strategi och kompetens.

Medan försiktighet kan löna sig inom vissa områden, är en onödig fördröjning det som gör ditt företag reaktiv, istället för strategiskt proaktiv.

Detta gäller både små och stora företag.

Betala endast för det du behöver och använder

Mer och mer av det vi köper, privat som i affärssammanhang är en tjänst.

Vi äger mindre och nyttjar istället det vi behöver för stunden. Och när inte behovet finns längre, då avslutar vi tjänsten och slutar betala i samma ögonblick.

Idag kan du få din telefonitjänst på samma sätt.

Du kan frigöra kapital genom att endast betala för abonnemang och tjänster som är nödvändigt för det du behöver exakt för stunden.

På Telekompaniet låser vi dig inte i kontrakt.

Istället erbjuder vi något som kallas unified communications i molnet – en telefonilösning för din mobiltelefon med ett generöst utbud, utan bindningstid och till ett fastpris per månad.

Du kan använda skrivbordstelefoner om du vill, men till skillnad mot en traditionell telefonväxel måste du inte ha dem.

Hela din företagsväxel kan hanteras från din smartphone och tack vare en smart virtuell receptionist säkerställer du att de som ringer till dig alltid välkomnas professionellt.

Argumentet för mobiltelefoni

Företag är beroende av teknik kopplad till internet. Därför har man alltid sett till att förse de behov som har funnits när det gäller datorer, telefoner och annan utrustning.

Den snabba utvecklingen och prisnedgången på teknik har gjort att användningen av dessa produkter blivit en del av vardagen. Detta har medfört att vi tar med våra egna enheter till våra arbetsplatser.

En av de hetaste trenderna för några år sedan var BYOD, Bring Your Own Device. Då vi bryr oss så mycket om våra prylar, ställer vi krav på vår arbetsgivare att själva få bestämma vilka våra arbetsredskap ska vara.

Det spelar ingen roll om företaget köper in Android-lurar till alla. Vill du använda din iPhone ska du få göra det.

Det här har nu några år senare nått en punkt där många företag ser en affärsnytta i BYOD. Den här utvecklingen bygger på att vi är så bekväma med tekniken vi använder hemma att vi vill använda den som arbetsredskap.

Egentligen inte så konstigt eftersom vi knyter starka emotionella kopplingar till våra prylar. Förr var en tjänstetelefon ett arbetsredskap, men idag har vi våra liv i dessa prylar.

Därför är de oerhört viktiga för oss.

Naturligtvis är detta bara en del av strategin att låta kollegor använda sina egna smartphones.

Du måste också knyta telefonerna till företagets telefonsystem. Det är där Telekompaniets mobil växel kommer in.

Sammanfattning

Den snabba digitala utvecklingen kräver nya frågeställningar.

Det handlar inte om tekniken i sak. Det handlar om dig, ditt ledarskap och förändringsvilja.

Företag som har svårt att anpassa sig till förändringar har svårt att förbli konkurrenskraftiga.

Att hålla jämn takt med den här utvecklingen kräver att vi som företag inte gör som vi alltid gjort. Inte bara tänker oss ut i molnet, in i det digitala. Vi måste tänka mobil strategi bortom våra prylar.

Björn Ströberg

Björn Ströberg

Björn är Telekompaniets VD. Han har jobbat med telefoni sen 1987 och långsiktighet är hans ideologi. Kärlek och värme finns i allt han gör, och han älskar musik mer än partipolitik.